top of page

Tabel Perhitungan Zakat Fitrah & Fidyah 1442H

Screen Shot 2021-04-25 at 11.25.08.png

Sumber: Masjid Raya Bintaro Jaya

*Penjelasan Perhitungan Zakat Fitrah dengan Uang

 

Mazhab Hanafi membolehkan Zakat Fitrah atau Fidyah dengan uang.  Dengan demikian, umat Islam yang mau mengeluarkan Zakat atau Fidyah berbentuk uang. harus memenuhi 2 prosedur agar tidak talfiq yang dilarang:

  1. Mengikuti takaran atau timbangan menurut Mazhab Hanafi (tidak boleh mengikuti mazhab yang tidak mefatwakan Zakat dan Fidyah boleh berbentuk uang). Ini pendapat yang hati-hati (Ikhtiyath), agar tidak jatuh kepada Talfiq (hanya mencari yang gampang-gampang dan mengambil fatwa tidak satu paket (Qadliyah). Takaran Fidyah 1 Mud atau 1/4 Sha. Takaran 1 Mud dalam mazhab Hanafi paling tinggi, kisarannya antara 08.025 (8 0ns, 25 Gram) sd. 1.072 (1 Kilo, 72 Gram). 1 Sha'  utk takaran fitrah dlm mazhab Hanafi, antara 03.03 0ns sd. 4.03 0ns (4 Kg, 3 0ns).

  2. Harga yang dikonversi harus makanan pokok yg disebut dalam hadist (manshus), yaitu: kurma, keju, kismis, gandum. BUKAN konversi harga beras atau jagung yg keduanya tidak disebut dalam hadis.

Sekali lagi,  melebihkan takaran Fidyah atau Fitrah dipandang lebih baik, mengikuti firman Allah dlm surat Al- Baqarah/2:184, sbb:

.....فمن تطوع خيرا فهو خير له.....

Sumber: Fuad Thohari

bottom of page